Data publikacji w serwisie:

Sprawozdanie: The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology

W dniach 7-9 lipca w Poznaniu odbyła się The 3rd World Conference of the Society for Urban Ecology p.t. Cities as social - ecological system. Współorganizatorem i gospodarzem konferencji był Zakład Geografii Kompleksowej.

Spotkanie przebiegające w formule hybrydowej zgromadziło ponad 300 uczestników z 36 krajów i 6 kontynentów biorących udział stacjonarnie i on-line. W opinii uczestników były to trzy satysfakcjonujące dni wypełnione interesującymi sesjami z prezentacjami na wysokim poziomie merytorycznym. Odbyliśmy wiele interesujących dyskusji z naukowcami z całego świata, co było źródłem inspirującej wiedzy oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów. Z wielką przyjemnością przyjęliśmy miłe słowa dotyczące formuły i przygotowania konferencji, co utwierdziło nas w przekonaniu, że warto było podjąć trud organizacyjny dla wzmocnienia pozycji ekologii miasta w badaniach naukowych i promocji Wydziału Geografii Społeczno–Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Konferencji oraz na oficjalnej stronie UAM.