Data publikacji w serwisie:

Wsparcie eksperckie w procesie Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Przedstawiciel WGSEiGP, prof. dr hab. Paweł Churski został zaangażowany w prace Grupy Eksperckiej dla obszaru pn.: ‘Sprawiedliwa Transformacja’ w ramach Zespołu Eksperckiego działającego przy Ministrze Klimatu.

Zakres prac Grupy Eksperckiej obejmuje wypracowanie i przedstawienie rekomendacji dotyczących obszaru pn.: Sprawiedliwa Transformacja w zakresie:

  • kierunków i celów rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii i maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej,
  • rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych stanowiących formy realizacji założonych kierunków i celów rozwoju przemysłu OZE w Polsce.

Działalność prof. Churskiego w Grupie w dużej mierze ukierunkowana jest terytorialnie na obszar  Wielkopolski Wschodniej, w której rozpoczyna się proces transformacji. W najbliższych latach wschodnią część województwa czekają przemiany społeczno-gospodarcze, które mogą stanowić nowy bodziec rozwojowy nie tylko dla branży energetycznej.

Transformacja Wielkopolski Wschodniej na Facebooku.