Data publikacji w serwisie:

Seminarium Unii Uczelni: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią (27.04.2023)

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyło się Seminarium Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią pod hasłem: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią, w którego organizację zaangażowani byli m.in. pracownicy naszego Wydziału w osobach prof. Pawła Churskiego i dr. inż. arch. kraj. Tomasza Herodowicza.

Celem wydarzenia był  przegląd i ocena podstawy programowej na poziomie szkoły średniej i podstawowej w zakresie nauczania przedmiotów rozbudzających zainteresowanie znaczeniem przestrzeni w funkcjonowaniu i rozwoju społeczeństwa oraz identyfikacja możliwości i barier dla jej właściwej realizacji. Seminarium umożliwiło bezpośrednią wymianę doświadczeń nauczycieli z przedstawicielami polskich Uczelni zajmujących się problematyką zagospodarowania przestrzennego. W trakcie kolejnych sesji prowadzono ożywione dyskusje, w trakcie których wyklarowały się główne wyzwania i możliwości dotyczące kształcenia w zakresie treści związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem z wydarzenia dostępnym TUTAJ zawierającym materiały do pobrania (program, prezentacje prelegentów) oraz fotorelację.