Data publikacji w serwisie:

Seminarium Koncepcyjne POLREG 2023 – Gułtowy

W dniach 24-26 maja Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zorganizował w Ośrodku UAM w Gułtowach Seminarium Koncepcyjne Ogólnopolskiej Konferencji POLREG 2023 dla przedstawicieli instytucji wchodzących w skład Forum Programowego tego cyklicznego wydarzenia (program Seminarium).

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji na rzecz generowania nowych pomysłów dla badań miejskich i regionalnych. Jest to wyzwanie, które nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat przyszłości badań miejskich i regionalnych w Polsce.

Spotkanie w Gułtowach stało się okazją do dyskusji na temat współczesnych wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego i ich konsekwencji przestrzennych. Głównym celem seminarium było jednak określenie założeń koncepcyjnych konferencji POLREG 2023 - Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce, której organizatorem lokalnym jest Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seminarium pozwoliło na przedyskutowanie zaproponowanych rozwiązań i ostateczne skonkretyzowane ramowego programu i założeń merytorycznych tegorocznej konferencji POLREG (zaproszenie na POLREG 2023).

Uczestnicy seminarium mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach terenowych przybliżających przemiany społeczno-gospodarcze miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. W ramach realizowanego programu uczestnicy odwiedzili m.in. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zapoznając się zakresem zmian w zagospodarowaniu turystycznym tego obszaru oraz Gniezno jako przykład ośrodka subregionalnego znajdującego się w bezpośrednim oddziaływaniu stolicy regionu - Poznania.

Seminarium w Gułtowach stało się okazją do wielu bardzo ciekawych i inspirujących dyskusji, które jak należy zakładać staną się podstawą dla nowych pomysłów na wspólne projekty, badania i publikacje środowiska polskich regionalistów.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
program_seminarium_POLREG_2023.pdf 31.05.2023 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF program_seminarium_POLREG_2023.pdf(205.9 KB)
POLREG2023 - zaproszenie.pdf 31.05.2023 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF POLREG2023 - zaproszenie.pdf(330.8 KB)