Data publikacji w serwisie:

Ruszył serwis informacyjny projektu TIPERICO

Wraz z początkiem nowego roku akademickiego ruszył serwis informacyjny projektu TIPERICO – Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności postSARS-CoV-2 [2020/37/B/HS4/01034]:

https://tiperico.web.amu.edu.pl

Projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół tworzący konsorcjum trzech uczelni. Liderem konsorcjum jest prof. Paweł Churski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roli partnerów konsorcjum występują badacze i badaczki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy bezpośredniej współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Celem projektu jest identyfikacja prawidłowości zmian rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wewnętrznych peryferii w Polsce; ich wrażliwości, ale i odporności na konsekwencje kryzysu SARS-CoV-2. Wewnętrzne peryferie to obszary, w granicach których obserwowana jest kombinacja niekorzystnych procesów, cech i dynamiki ewolucyjnej, prowadzących do ograniczenia ich potencjału rozwojowego. Owa peryferyjność jest warunkowana przede wszystkim ograniczonym stopniem ich powiązań z otoczeniem oraz stanem i strukturą kapitału terytorialnego. Jednym z zakładanych efektów projektu jest przygotowanie rekomendacji dla działań interwencyjnych polityki spójności w zakresie działań rozwojowych adresowanych do obszarów wewnętrznych peryferii.