Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja pracowników na wyjazdy zagraniczne (STA oraz STT) w ramach programu Erasmus+

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji pracowników na wyjazdy zagraniczne (STA oraz STT) w ramach programu Erasmus+ . Szczegółowe zasady udziału w rekrutacji zostały podane poniżej.

Zasady rekrutacji pracowników
na wyjazdy zagraniczne (STA oraz STT) w ramach programu Erasmus+

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 • Rekrutację na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie zgłoszeń pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, sporządzenie listy pracowników zakwalifikowanych, sporządzenie protokołu posiedzenia Komisji oraz przesłanie go do Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej do sekcji programu Erasmus.

Skład Komisji

 • prof. UAM dr hab. Adam Radzimski, Prodziekan ds. Organizacji i rozwoju na WGSEiGP,
 • prof. UAM dr hab. Barbara Maćkiewicz, Koordynator Programu Erasmus+ na WGSEiGP,
 • lic. Amelia Kłunejko, Administrator Programu Erasmus+ na WGSEiGP,
 • mgr inż. Patryk Kaczmarek, Pomocnik Koordynatora Programu Erasmus+ na WGSEiGP.

Procedura rekrutacji

 1. Termin składania formularza aplikacyjnego trwa do 31.10.2023 roku. Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie z prośbą o przekazanie koordynatorowi wydziałowemu prof. UAM dr hab. Barbary Maćkiewicz
 2. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywanie, wyjątkiem jest sytuacja, gdy pozostaną wolne granty.
 3. Posiedzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 6.11.2023 r.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 06.11.2023 r. drogą mailową.
 5. Rezygnacja z udziału w Programie przyjmowana jest w formie pisemnej przez Koordynatora. W przypadku złożenia przez pracownika rezygnacji bądź niezłożenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów grant przechodzi na osobę z listy rezerwowej.

Wymagane dokumenty

 1. STA - Formularz aplikacyjny dla nauczycieli akademickich
 2. STT – formularz aplikacyjny dla pracowników administracji

Link do dokumentów: rekrutacja dla pracowników 2023-2024

Kryteria rekrutacji

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy mają:

 • osoby zaangażowane w realizację programu Erasmus+ na WGSEiGP, czyli osoby odpowiedzialne za budowanie relacji z jednostkami partnerskimi, osoby realizujące projekty w ramach programu Erasmus+ oraz osoby koordynujące sprawami merytorycznymi programu,
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni/dydaktyczni, którzy prowadzą zajęcia w ramach oferty AMU-PIE Courses,
 • osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin.

Warunkiem pozyskania grantu jest znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2,

 1. Grant STT przyznawany jest w celu: realizacji tzw. Week Staff, doskonalenia kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udziału w szkoleniach, kursach językowych i innych.
 2. Grant STA przyznawany jest w celu realizację zajęć dydaktycznych ze studentami na uczelni goszczącej.

Mobilność pracowników

 1. Zgodnie z zasadami realizacji umowy finansowej 2022-1-PL01-KA131-HED-000064841 każdy zakwalifikowany do wyjazdu pracownik otrzyma dofinansowanie na pobyt od 2 do 4 dni,
 2. Wyjazdy w ramach wspomnianej umowy finansowej można realizować do 31.05.2024 r.
 3. Liczba wyjazdów STT i STA jest ograniczona ze względu na przyznawane środki finansowe, w związku z tym, pracownik ma prawo do wykorzystania jednego grantu STT lub STA (z danej umowy finansowej) w poszczególnym roku akademickim,
 4. Zasady finansowe na rok akademicki 23/24 oraz inne informacje dot. programu Erasmus+ na WGSEiGP są dostępne na uczelnianej stronie programu > https://erasmus.amu.edu.pl