Data publikacji w serwisie:

Redakcja Czasopisma Geograficznego na naszym Wydziale

W dniu 26 marca 2021 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego jednomyślnie wybrał na stanowisko Redaktora Naczelnego Czasopisma Geograficznego naszego Kolegę dr. Cezarego Mądrego. W konsekwencji uzgodnień poczynionych między przewodniczącą Zarządu Głównego PTG prof. Urszulą Mygą-Piątek a dziekanem naszego Wydziału prof. Pawłem Churskim Redakcja Czasopisma Geograficznego będzie zlokalizowana na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.  Gratulujemy nowemu Redaktorowi Naczelnemu i liczymy na wsparcie jego działań przez wszystkich poznańskich geografów. Wspólnie z pewnością sprostamy temu wyzwaniu !

Czasopismo Geograficzne jest jednym z najstarszych czasopism geograficznych, które ukazuje się od roku 1923. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce geograficznej, zarówno z zakresu geografii fizycznej, jak i geografii człowieka. Publikowane są w nim oryginalne prace badawcze oraz artykuły przeglądowe. Czasopismo Geograficzne adresowane jest do szerokiego grona czytelników: geografów, biologów, politologów, architektów, urbanistów, socjologów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Stanowi jeden z podstawowych zbiorów tekstów naukowych nie tylko dla badaczy, ale także dla nauczycieli, pisanych niekiedy też przez nauczycieli. Czasopismo jest indeksowane w Bazie SCOPUS i posiada 40 pkt według parametryzacji MNiE. Więcej patrz: http://czasgeo.ptgeo.org.pl/