Data publikacji w serwisie:

prof. Lidia Mierzejewska otrzymała nagrodę Praeceptor Laureatus

W dniu dzisiejszym prof. Lidia Mierzejewska otrzymała nagrodę Praeceptor Laureatus!

Nagroda Praeceptor Laureatus została ustanowiona w roku akademickim 2016/2017 na mocy zarządzenia Rektora UAM. Kandydaci do nagrody wyłaniani są co roku spośród nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższe noty w ankietach studenckich oceniających zajęcia dydaktyczne. Wyboru laureatów dokonują studenci w tajnym głosowaniu.

Nagroda przyznawana jest indywidualnie zwycięzcom plebiscytu z każdego wydziału i filii Uniwersytetu, chociaż w wyjątkowych sytuacjach wyróżnienie mogą otrzymać ex aequo dwie osoby z tej samej jednostki organizacyjnej. Dodatkowo, zgodnie z nowym zarządzeniem Rektora z 2020 r. oraz regulaminem nagrody, trzykrotny laureat otrzymuje nagrodę dydaktyczną Praeceptor Optimus.

Statuetki Nagrody Praeceptor Laureatus i Praeceptor Optimus wręczane są najlepszym dydaktykom przez JM Rektora podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego następującego po roku, w którym przeprowadzono plebiscyt.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy :)