Data publikacji w serwisie:

Pracownicy WGSEiGP na kongresie EUGEO w Pradze

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2021 r. w Pradze odbył się ósmy Kongres Geograficzny EUGEO (Congress on the Geography of Europe). Konferencja naukowa miała charakter hybrydowy, a jej organizatorem był Uniwersytet Karola w Pradze reprezentowany przez Wydział Nauk Przyrodniczych (Charles University, Faculty of Science). Kongres kontynuuje tradycję odbywających się co dwa lata Kongresów EUGEO i stanowi okazję do spotkania geografów społeczno-ekonomicznych i fizycznych. Tematem przewodnim konferencji były „Zrównoważone geografie w sercu Europy”. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 350 uczestników, w tym ponad 100 osobiście, którzy wygłosili referaty w trakcie 44 sesji tematycznych.

WGSEiGP reprezentowało pięciu pracowników, zarówno zdalnie jak i osobiście, wygłaszając następujące referaty:

  • Tadeusz Stryjakiewicz, Bartłomiej Kołsut - Car market transformation in Poland,
  • Emilia Bogacka - Are we safe in the time of the COVID-19 pandemic? Reflections from Poland,
  • Barbara Konecka-Szydłowska, Katarzyna Kulczyńska, Marcel Horňák - Different faces of the urbanity of new towns in Poland and Slovakia at the beginning of the 21st century.

Kolejny Kongres EUGEO zaplanowano w Barcelonie.