Data publikacji w serwisie:

I miejsce Martyny Burchardt w II edycji konkursu prac dyplomowych

Praca inżynierska napisana przez inż. Martynę Burchardt – studentkę naszego Wydziału, pod tytułem „Wpływ odległości na kształtowanie wartości potencjału”, napisana pod kierunkiem dr Roberta Perdała uzyskała I miejsce w II edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez European Regional Science Association – Sekcja Polska w kategorii prac licencjackich i inżynierskich.

Celem pracy było określenie wpływu zmiennej odległości i jej modyfikacji w modelu potencjału na otrzymywane wartości potencjału. Na podstawie przeprowadzonej analizy określono charakterystykę poszczególnych modeli oraz przydatność wykorzystania poszczególnych modeli w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych.

Serdecznie gratulujemy!