Data publikacji w serwisie:

Poznańska Liga Debat - relacja

W dniu 8 lutego 2024 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM rozegrano rundę grupową Poznańskiej Ligi Debat - turnieju debat oksfordzkich dla szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczne tezy debat związane były z profilem naukowo-badawczym Wydziału i sformułowane zostały następująco:

  1. Planowanie polskich miast powinno dążyć do zapewnienia ich samowystarczalności żywnościowej poprzez rozwój rolnictwa miejskiego (temat związany z projektem LOESS)
  2. W interesie polskich miast leży polityka rozwoju mieszkalnictwa społecznego kosztem ograniczenia mieszkalnictwa deweloperskiego

W rozgrywkach wzięło udział 20 czteroosobowych reprezentacji poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

W pierwszej części wydarzenia pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału: prof. Barbara Maćkiewicz, prof. Ewa Kacprzak, prof. Adam Radzimski oraz prof. Łukasz Mikuła (koordynator wydarzenia) wzięli udział w dyskusjach eksperckich, których celem było wprowadzenie uczestników debat we wskazaną w tezach tematykę.

W trakcie debat merytorycznymi komentatorami byli m.in. pracownicy Wydziału: dr Przemysław Ciesiółka, dr Tomasz Kossowski, dr Emilia Bogacka, dr Magdalena Szczepańska, dr Joanna Morawska oraz gościnnie pracownicy WNGiG: prof. Karolina Lewińska i prof. Cezary Kaźmierowski.