Data publikacji w serwisie:

Poznańska Liga Debat na WGSEiGP

Na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w dniu 9 marca br. zostanie rozegrana kolejna runda Poznańskiej Ligi Debat - turnieju debat oksfordzkich dla szkół ponadpodstawowych.

Tezy debat związane będą z profilem naukowo-badawczym Wydziału i sformułowane zostały następująco:

1. Długofalowym skutkiem pandemii COVID-19 w Polsce będzie wyraźne zmniejszenie atrakcyjności mieszkań w dużym mieście w porównaniu z domami pod miastem

2. Wykluczenie komunikacyjne jest głównym czynnikiem ograniczającym szanse rozwojowe obszarów peryferyjnych w Polsce.

W rozgrywkach weźmie udział 16 czteroosobowych reprezentacji poznańskich szkół ponadgimnazjalnych.

Przed rundą ligową pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału zapewnią uczestnikom dodatkowe wsparcie merytoryczne poprzez wykłady wprowadzające do tematyki debat. Zasiądą również jako eksperci w składach sędziowskich oceniających zespoły w trakcie rozgrywek (prof. UAM dr hab. Adam Radzimski, dr hab. Łukasz Mikuła – koordynator rundy, dr Przemysław Ciesiółka, dr Tomasz Kossowski).

Projekt Poznańskiej Ligi Debat jest organizowany przez Fundację „Projekty Edukacyjne” i Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania. Celem Ligi jest:

· upowszechnianie wysokich standardów prowadzenia debaty publicznej, takich jak szacunek dla oponenta, umiejętność słuchania i prowadzenia kulturalnej dyskusji

· rozwijanie umiejętności komunikacyjnych młodzieży, zachęcenie młodzieży do pracy nad własnym warsztatem retorycznym

· upowszechnienie idei debat oksfordzkich w szkołach ponadpodstawowych i w środowisku akademickim,

· upowszechnianie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin naukowych w atrakcyjnej i angażującej formie

· prezentacja oferty poznańskich uczelni wyższych.

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM będzie również fundatorem części nagród dla najlepszych zespołów i mówców