Data publikacji w serwisie:

Poszukiwane dwie osoby do pomocy przy realizacji przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM prac badawczych związanych z opracowaniem strategii rozwoju ponadlokalnego.

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu przystępuje do realizacji projektów badawczych zmierzających do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. W związku z tym poszukujemy dwóch osób, które dołączą do zespołu badawczego i będą aktywnie uczestniczyć w pracach projektowych.

Zadania:

 • wsparcie zespołu badawczego w realizacji projektu, w szczególności poprzez pozyskanie i analizę danych publicznie dostępnych,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji między Wydziałem a jednostkami samorządu terytorialnego (wymiana informacji oraz przekazywanie danych z JST),
 • pomoc w obsłudze administracyjnej projektu.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza z zakresu planowania strategicznego i funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość podstawowego oprogramowania (MS Word, Excel, Teams),
 • znajomość podstawowych metod analizy społeczno-ekonomicznej i przestrzennej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kompetencje społeczne na poziomie pozwalającym prowadzić bieżącą i sprawną komunikację z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • dyspozycyjność w zakresie ok. 80h miesięcznie w okresie od 1.06.2021 r. do 31.10.2021 r. z możliwością wydłużenia do 31.03.2022 r..

Oferujemy:

 • wynagrodzenie w ramach stawki godzinowej (umowa zlecenie) ustalonej z kandydatami,
 • możliwość rozwoju naukowego pod okiem doświadczonego zespołu badawczego,
 • pracę w dobrej atmosferze, w interdyscyplinarnym zespole badawczym.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie CV na adres strateg@amu.edu.plw terminie do 11.05 włącznie. Najlepsi kandydaci wyłonieni na podstawie treści złożonego CV zostaną zaproszeni na rozmowę.