Data publikacji w serwisie:

Olimpiada Geograficzna

W dniach 10-11 lutego 2024 roku w Collegium Geographicum UAM odbyły się Zawody Okręgowe L Olimpiady Geograficznej przeprowadzane przez Komitet Okręgowy powołany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Stanowią one istotne wydarzenie dla polskiej Geografii, jak i młodzieży. Jako że była to już 50. edycja, zawody te były wyjątkowo uroczyste.

Wydarzenie otwierała Pani Rektor Bogumiła Kaniewska, wśród specjalnych gości byli Dziekani goszczących uczniów Wydziałów, przedstawiciele instytucji współpracujących z KOOG oraz Finaliści i Laureaci z naszego okręgu.

Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy geograficznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, rozbudzanie zainteresowania geografią, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia oraz podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym.

Olimpiada Geograficzna realizowana jest w trzech etapach – szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. W pierwszym etapie zawodów okręgowych oceniano przygotowane przez uczniów prace badawcze. W drugim etapie udział brali uczniowie, których prace zostały ocenione najwyżej. Etap ten składał się z części pisemnej oraz ustnej. W pierwszej części uczestniczyło 65 uczniów, do części ustnej zakwalifikowano 18 osób.

Zawodom towarzyszyły inne wydarzenia edukacyjne, takie jak seminaria dla uczniów i nauczycieli. Wykłady przeprowadzili prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, prof. dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM dr hab. Arkadiusz Tomczyk z WNGiG oraz prof. dr hab. Paweł Churski i prof. UAM dr hab. Katarzyna Fagiewicz z WGSEiGP.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy ogromnej wiedzy, a laureatom życzymy sukcesów na zawodach finałowych i rozpoczęcia studiów na wymarzonym kierunku. Podziękowania należą się też wszystkim nauczycielom, którzy przyjechali ze swoimi podopiecznymi często z odległych miast poświęcając swój czas wolny.

Dziękujemy też licznemu gronu współorganizatorów i sponsorów, którzy wsparli to wydarzenie.