Data publikacji w serwisie:

Okrągły stół w sprawie przyszłości Wielkopolski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 25 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju, na zaproszenie Wicepremier Jadwigi Emilewicz odbył się „okrągły stół” w sprawie przyszłości Wielkopolski Wschodniej.

Kontynuując działalność naszego Wydziału w zakresie wsparcia eksperckiego dla samorządu terytorialnego oraz mieszkańców naszego regionu w spotkaniu uczestniczył prof. Paweł Churski. Podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie zaproponowanego przez Panią Premier Programu Kompensacyjnego dla Wielkopolski Wschodniej. Co bardzo ważne powinien on być programowany i wdrażany z maksymalnym zastosowaniem zasady subsydiarności. Jak stwierdził tylko działania zorientowane terytorialnie, przy maksymalnym zaangażowaniu poziomu lokalnego i regionalnego mają szanse na zwiększenie efektywności udzielanej interwencji publicznej. Prof. Paweł Churski zadeklarował również poparcie dla wzmocnienia planowania przestrzennego na poziomie gminnym. Zadeklarowana przez Panią Premier próba objęcia tego typu działań interwencją Funduszu Odbudowy zasługuje na solidarne wsparcie ze strony wszystkich środowisk.

Stan planowania przestrzennego w Polsce wymaga pilnej nowej regulacji prawnej i znacznych nakładów finansowych. Spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów zarówno samorządowców, jak i przedstawicieli organizacji społecznych i lokalnego biznesu. Ma ono być pierwszym w cyklu spotkań i działań, które mają doprowadzić do wymiernego wsparcia procesu rozwoju Wielkopolski Wschodniej, będącej jednym z regionów zależnych od górnictwa węgla w Polsce. Szanse jaką stanowi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz Fundusz Odbudowy przygotowane przez Komisję Europejską tworzą realne możliwości, z których musimy skorzystać. Niezbędna do tego jest efektywna współpraca administracji rządowej i samorządowej przy aktywnym wsparciu organizacji społecznych, mieszkańców, a także środowiska naukowego, co jako Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej staramy się urzeczywistniać.