Data publikacji w serwisie:

Odszedł od nas na wieczny spoczynek prof. dr hab. Benicjusz Głębocki

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 czerwca 2024 r. zmarł w wieku 90 lat

ś. + p.

prof. dr hab. Benicjusz Głębocki

Profesor Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni Kierownik Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi, były prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.


Geograf, twórca poznańskiej szkoły geografii rolnictwa. Współorganizator Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej działającej przy Polskim Towarzystwie Geograficznym. Ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń badaczy oraz studentów geografii, turystyki i gospodarki przestrzennej.

Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz najcenniejszym dla geografa Medalem im. Wincentego Pola.

Profesor inspirował, obdarzał kredytem zaufania i zostawiał swobodę w odnalezieniu naukowej drogi. Cieszył się sukcesami swoich podopiecznych a Jego znakiem rozpoznawczym była życzliwość, z której wielu miało szczęście korzystać. Zapamiętamy uśmiech Profesora, poczucie humoru (ze szczyptą uszczypliwości), dystans do świata i samego siebie, otwartość na młode pokolenia. Koneser win, regionalnego jedzenia, krajoznawca. Taki już na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składa społeczność  Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Terminy uroczystości pogrzebowych:

Piątek 7.06.2024
13.00 – 13.30 - kremacja – Cmentarz Miłostowo w Poznaniu

Wtorek 11.06.2024
11.00 – Msza Św. Pogrzebowa - Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - Bohaterów II Wojny Światowej 88 (Rataje)
13.10 – Pogrzeb – Cmentarz Junikowo w Poznaniu