Data publikacji w serwisie:

Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych. Wystąpienie zespołu pod kierownictwem prof. dra hab. Pawła Churskiego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wysłuchania wystąpienia zespołu pod kierownictwem prof. dra hab. Pawła Churskiego: "Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych", które miało miejsce podczas zebrania naukowego Wydziału, w dniu 23.04.2021 r.