Data publikacji w serwisie:

Nasza Absolwentka nową wicedyrektorką Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka naszego Wydziału, Pani Katarzyna Derda, została nową wicedyrektorką Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu!

Kariera nasza Absolwentki w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej trwa już od dwudziestu lat. Oprócz studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, Pani Katarzyna ukończyłą również studia podyplomowe w zakresie szacowania i wyceny nieruchomości. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronach miasta Poznania, Pani Katarzyna w latach 2016-2018 współpracowała jako ekspertka w programie Ministerstwa Rozwoju  "Przestrzeń dla partycypacji", dzieląc się doświadczeniami z przedstawicielami gmin z całej Polski. Obecnie jest projektantem prowadzącym prace nad m.in. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wolnych Torów i Ostrowa Tumskiego.

Wraz z całym gronem osób dbających o wysoką jakość studiów realizowanych na naszym Wydziale, jesteśmy dumni z osiągnięć naszych absolwentów. Nowej Pani dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej życzymy powodzenia w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji i dalszych sukcesów!