Data publikacji w serwisie:

Możliwości wdrażania usług ekosystemowych do praktyki

6 czerwca 2023 w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się seminarium – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych, organizowane w ramach projektu badawczego “Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane”.

Projekt prowadzony jest we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jako Operatorem programu “Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Celem seminarium jest przedstawienie możliwości wykorzystania w praktyce nowego podejścia polegającego na określeniu korzyści ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, jakie uzyskujemy od ekosystemów jako układów przyrodniczych.

W spotkaniu, obok zainteresowanych reprezentantów instytucji regionalnych i lokalnych, będą uczestniczyć przedstawiciele czołowych instytucji naukowych zajmujących się poszczególnymi typami ekosystemów w Polsce (ekosystemami leśnymi, agroekosystemami, ekosystemami zurbanizowanymi, ekosystemami wód słodkich, ekosystemami morskimi) oraz kategoriami wartości usług ekosystemowych (ekologicznymi, kulturowymi i ekonomicznymi).

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi wynikami projektu, które dokumentujemy na stronie internetowej LINK

Ramowy program spotkania:  

6 czerwca 2023 r.

Miejsce spotkania:

Sala Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ul. Wieniawskiego 1, Poznań

  • 09.30-10.00 Rejestracja, serwis kawowy
  • 10.00-10.15 Powitanie
  • 10.15-11.30 Prezentacja “Znaczenie rozpoznania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem” / Prezentacje na temat “Praktyczne przykłady wykorzystania usług różnych ekosystemów”
  • 11:30-11.45 Przerwa kawowa
  • 11:45-13:00 Dyskusja na temat korzyści z rozpoznania usług ekosystemowych z perspektywy instytucji regionalnych i lokalnych z uwzględnieniem różnych uwarunkowań
  • 13.00-14.00 Lunch