Data publikacji w serwisie:

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873801#12873801 został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rządu: UD369) wraz uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji oraz projektem rozporządzenia z załącznikami i uzasadnieniem. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2022 r.

Zgłaszanie uwag odbywa się poprzez udostępniony w tym celu formularz (Tabela uwag_projekt UD-369 _konsultacje publiczne(1).xlsx). Uwagi należy przekazać w wersji edytowalnej na adres: reforma.planowania@mrit.gov.pl w terminie do 13 maja 2022.