Data publikacji w serwisie:

Horyzont Europa - nowy projekt na Wydziale

11 lutego 2022 r. otrzymaliśmy informację, że Komisja Europejska zaakceptowała wniosek o grant w konkursie HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-07

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza został jednym z partnerów w nowym programie Horyzont Europa  pt. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital.

Reprezentować go będą pracownicy naszego Wydziału z Zakładu Geografii Kompleksowej.

Głównym celem projektu jest dostarczenie naukowych informacji służących wspieraniu ochrony, odbudowy oraz zrównoważonego i neutralnego dla klimatu użytkowania ekosystemów w UE do 2030 r. Kluczowe wyzwania projektu obejmują udowodnienie relacji pomiędzy bioróżnorodnością a usługami ekosystemowymi oraz włączenie ich do polityki UE. Konsorcjum skupia ekspertów ze wszystkich państw członkowskich UE, krajów stowarzyszonych i regionów zamorskich UE oraz interesariuszy z różnych sektorów publicznych i biznesowych. W projekcie uczestniczą wiodący eksperci w różnych dziedzinach nauki (ekolodzy, ekonomiści, socjolodzy) oraz styków nauka-polityka-biznes, biorący wcześniej udział w działaniach powiązanych (OpenNESS, ESMERALDA, MAIA, MAES, ESP, IPBES, BD Partnership).

Całkowity budżet projektu wynosi 13 mln. €, a jego wykonanie zaplanowano na 5 lat.

Więcej informacji o projekcie SELINA jest dostępnych na stronach https://www.project-selina.eu/http://geokompleks.amu.edu.pl/projekty/