Data publikacji w serwisie:

Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

W dniu 18 czerwca odbyło się II Zwyczajne Posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Podczas spotkania prof. Paweł Churski zaprezentował wyniki Ewaluacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Treść przygotowanego opracowania zyskała już przychylne recenzje wydawnicze i ukaże się również w kolejnym zeszycie serii Ekspertyzy i Raportu Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Spotkanie stało się również okazją do uzgodnień dotyczących dalszej współpracy między Wydziałem a władzami samorządowymi Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W jej ramach planuje się kontynuować badania zmierzające do identyfikacji prawidłowości zróżnicowań przestrzennych rozwoju społeczno-gospodarczego na tym obszarze. Władze samorządowe są też zainteresowani wsparciem przez Wydział ich działań w zakresie opracowania dokumentów strategicznych dotyczących  nowej perspektywy programowania polityki rozwoju obejmującej okres 2021-2027. Zrealizowane i planowane działania potwierdzają pozycję Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM jako uznanego ośrodka eksperckiego, którego doświadczenie naukowe jest pożytkowane dla dobra rozwoju Wielkopolski.