Data publikacji w serwisie:

European Regional Development - nowa monografia pracowników Wydziału

"European Regional Development - Contemporary Regional and Local Perspectives of Socio-Economic and Socio-Political Changes" zawiera kompleksowy przegląd współczesnych problemów rozwoju regionalnego. Autorzy zwracają szczególną uwagę na społeczno-ekonomiczne i społeczno-polityczne uwarunkowania pogłębiającej się dywergencji w poziomie rozwoju regionalnego w różnych częściach Europy. W celu identyfikacji skali tego procesu oraz wskazania jego głównych przyczyn zaproponowano autorską systematyzację czynników rozwoju regionalnego, którą wykorzystano również do operacjonalizacji koncepcji kapitału terytorialnego, stanowiącej podstawę dla realizacji polityki regionalnej zgodnie z podejściem place-based.

Monografia jest adresowana do szerokiej grupy regionalistów związanych z naukami ekonomicznymi i społecznymi, a także do praktyków zaangażowanych w realizację polityki rozwoju na różnych szczeblach.

Publikacja ukazała się nakładem prestiżowego, międzynarodowego wydawnictwa Springer International Publishing i obecnie znajduje się w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa.

Zespół autorski składa się z pracowników Wydziału: prof. dr hab. Pawła Churskiego, dr hab. Barbary Koneckiej-Szydłowskiej, dr Tomasza Herodowicza oraz dr Roberta Perdała. Monografia stanowi opracowanie podsumowujące wyniki ich badań realizowanych w ramach  projektu NCN (2015/19/B/HS5/00012): Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych.