Data publikacji w serwisie:

Ekspertyza o klastrach w Wielkopolsce z udziałem dra Wojciecha Dyby

W kwietniu br. ukończone i zatwierdzone zostało badanie klastrów i organizacji klastrowych w Wielkopolsce, zlecone przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Ekspertyza miała na celu wyznaczenie metodami statystyczno-przestrzennymi klastrów gospodarczych w regionie oraz przeanalizowanie ich dynamiki a także zbadanie dotychczasowej działalności i oczekiwań funkcjonujących na obszarze regionu aktywnych organizacji klastrowych.

Kierownikiem zespołu badawczego był dr inż. Wojciech Dyba z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, a przy badaniu współpracowali dr inż. Witold Piniarski z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz dr Aleksandra Kania i dr Cezary Główka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Z treścią ekspertyzy można się zapoznać pod adresem internetowym: https://wrot.umww.pl/baza-wiedzy-3/.