Data publikacji w serwisie:

dr Joanna Morawska współautorką rozdziału w książce wydawnictwa Springer

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się książka pt. „Industry 5.0. Creative and Innovative Organisations” (Marzec 2023), w której jeden z rozdziałów napisany został przez dr Joannę Morawską wraz z prof. Eliasem G. Carayannis’em z George Washington University.

Rozdział zatytułowany University and Education 5.0 for Emerging Trends, Policies and Practices in the Concept of Industry 5.0 and Society 5.0 dotyka współczesnych wyzwań, z jakimi mierzą się uczelni wyższe w obliczu zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych, w szczególności w ramach regionalnego środowiska innowacji. Autorzy proponują w nim także pewne rekomendacje dotyczące kształtowania relacji z otoczeniem społeczno-ekonomicznym, które będą lepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań społecznych i jednocześnie wpisywały się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Opierają się one na trzech podstawowych filarach. Pierwszy zakłada włączenie do misji i strategii uczelni zasad zrównoważonego rozwoju i wzmacnianie społecznego wpływu nauki, drugi postuluje wzmacnianie silnego przywództwa, które będzie koncentrowało się na jednoczesnej ochronie podstawowych wartości akademickich i jednocześnie będzie rozumiało wartości i potrzeby otoczenia uczelni, w szczególności te zorientowane na wyzwania przyszłości. Trzeci dostrzega proces zielonej i cyfrowej transformacji jako ogromnej szansy dla uczelni na proponowanie bardziej elastycznych form kształcenia, dostosowanych do potrzeb wszystkich grup społecznych i wiekowych w trakcie przebiegu całej kariery zawodowej i nieustannie się do niej adaptujących. Całość opiera się na ko-produkcji i ko-kreacji nowej wiedzy w układzie najważniejszych elementów pięcioelementowej helisy innowacji tj. nauki, biznesu, decydentów politycznych i społeczeństwa.

Publikacja dostępna TUTAJ

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Industry 5.0_with remarks[16156].pdf 19.05.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Industry 5.0_with remarks[16156].pdf(4.3 MB)