Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM członkiem Editorial Review Board!

Dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM został członkiem Editorial Review Board czasopisma naukowego Business Ethics, the Environment & Responsibility (IF=5,056) wydawanego przez Wiley.

Czasopismo to publikuje prace dotyczące szeroko rozumianych relacji biznes-społeczeństwo-środowisko przyrodnicze oraz etyki biznesu.

Od 2014 r. prof. Kudłak jest również członkiem rady redakcyjnej czasopisma Long Range Planning (Elseviere, IF=7,825), które swoim zakresem obejmuje przede wszystkim badania dotyczące zarządzania strategicznego.

Serdeczne gratulacje!