Data publikacji w serwisie:

Dr Cezary Mądry na stażu naukowym w Baku

Pomiędzy 24 kwietnia a 20 maja b.r. na stażu naukowym na Bakijskim Uniwersytecie Państwowym przebywa dr Cezary Mądry. Wyjazd finansowany jest z konkursu Mobilność ID-UB UAM. Podczas zebrania naukowego pracowników Wydziału Geografii BUP dr Mądry wygłosił wykład p.t. „Zmieniająca się rola geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce”, akcentując dorobek poznańskiego ośrodka geograficznego oraz znaczenie naszego Wydziału. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem pracowników BUP wzbudzając wiele pytań i ożywioną dyskusję.

Pobyt umożliwi stypendyście pogłębienie wiedzy na temat procesów społeczno-ekonomicznych zachodzących w państwach Kaukazu Południowego i przyczyni się do wzbogacenia jego dorobku naukowego. W jednej ze swoich relacji tak opisuje swoje pierwsze wrażenia:

Półwysep Apszeroński to domy na pustkowiu. Osadnictwo wbrew logice. Tony betonu na wybrzeżu morza, które jest jeziorem. 

Uczymy Milusińskich, że jednostka osadnicza to ludzie, ich siedziby i wspólna infrastruktura. Ale gdy przyjeżdżasz do obcego miasta (zwłaszcza kulturowo), to co widzisz najpierw: ludzi, domy czy infrastrukturę?

Kiedy przygotowuję się do wyjazdu w nieznane, zawsze spoglądam na mapę i plan miasta. Tworzę własną mapę mentalną, by się nie zgubić. Taka ma ułomność: przecież im bardziej się będę orientował, tym mniej będę się pytał – nie chcę zależeć od innych. Jest to szalenie groźne, gdyż czyni mnie niewidzialnym. Bronisław Malinowski powie: idealnie! Ingerencja antropologa wymusza wszak zmianę niechcianą i zaburza funkcjonowanie społeczności. Ale czy geograf może się nie pytać?

Co zatem widzę najpierw w kraju z innego kręgu kulturowego? Staram się nie zgubić czyli układ ulic i punkty orientacyjne? Zachwycam się architekturą? Czy uświadamiam sobie, że pośród odmienności antropogenicznej jestem białym misiem?