Data publikacji w serwisie:

Doktoranci WGSEiGP z grantami ID-UB

Od przyszłego roku akademickiego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej będą realizowane dwa granty uzyskane przez mgr inż. Macieja Główczyńskiego oraz mgr inż. Adam Wronkowskiego. Finansowanie zostało przyznane w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (konkurs nr 17: Minigranty dla doktorantów szkół doktorskich).

Projekt mgr inż. Macieja Główczyńskiego pt. „Wpływ mediów mobilnych na doświadczanie otwartych miejskich przestrzeni publicznych przez studentów poznańskich wyższych uczelni” ma na celu odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. W jakich okolicznościach studenci wykorzystują media mobilne w miejskich otwartych przestrzeniach publicznych?
  2. Jaki wpływ ma wykorzystanie mediów mobilnych przez studentów na stan poznania oraz umiejscowienia siebie w miejskiej otwartej przestrzeni publicznej?
  3. Jak media mobilne zmieniają wyobrażenia studentów związane z miejskimi otwartymi przestrzeniami publicznymi?
  4. Jak doświadczenia różnicują się między studentami pierwszego roku studiów, a studentami ostatniego roku studiów?

Mgr inż. Adam Wronkowski realizować będzie z kolei projekt pt. „Zachowania przestrzenne wśród użytkowników miejskich otwartych przestrzeni publicznych w kontekście pandemii COVID-19 – studium przypadku studentów uczelni wyższych w Poznaniu”, którego celem jest określenie zmian w sposobie postrzegania miejskich otwartych przestrzeni publicznych oraz w formach zachowań przestrzennych studentów uczelni wyższych spowodowanych czynnikami wynikającymi z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwa będzie odpowiedź na następujące pytania badawcze:

  1. W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na postrzeganie miejskich otwartych przestrzeni publicznych przez studentów uczelni wyższych w Poznaniu?
  2. Na skutek jakich czynników studenci uczelni wyższych w Poznaniu zmienili swoje zachowania przestrzenne?
  3. Jakie nowe formy zachowań przestrzennych pojawiły się wśród studentów uczelni wyższych w Poznaniu w związku z uwarunkowaniami wynikającymi z pandemii COVID-19?

Oba projekty realizowane będą pod opieką dr hab. inż. Sylwii Staszewskiej, prof. UAM - promotorki doktorantów.