Data publikacji w serwisie:

Dofinansowanie stażu zagranicznego dla doktorantki z WGSEiGP w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Miło nam poinformować, że mgr inż. Malwina Balcerak, doktorantka z Zakładu Geografii Ekonomicznej, otrzymała finansowanie w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (ID-UB) w wysokości 14 380 zł. Celem finansowania jest wsparcie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej UAM. To pierwszy taki sukces w gronie doktorantów naszego Wydziału.

W ramach projektu mgr inż. Malwina Balcerak odbędzie dwutygodniowy staż w Technische Universitӓt w Dortmundzie i będzie realizowała projekt pt. „The role of creative placemaking in humanization of space in German post-industrial cities”. Projekt związany jest z badaniami w ramach jej rozprawy doktorskiej, której promotorem jest prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak.