Data publikacji w serwisie:

Demonstracyjny ogród klimatyczny przy Collegium Geographicum z wsparciem finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt demonstracyjnego ogrodu klimatycznego przy Collegium Geographicum otrzyma pomoc finansową od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach wsparcia edukacji ekologicznej.

Koncepcja powstania edukacyjnego ogrodu klimatycznego jest pokłosiem projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action) realizowanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Idea edukacji poprzez demonstrowanie rozwiązań pozwalających się adaptować do zmian klimatu narodziła się podczas warsztatów i Szkoły letniej realizowanej przez zespół projektu TeRRIFICA. Koncepcja ogrodu, będąca przedmiotem pomocy finansowej ze strony WFOŚiGW została przygotowana na podstawie projektów opracowanych przez studentów. Dodatkową funkcją demonstracyjnego ogrodu klimatycznego ma być stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku dla studentów.

Kwota pomocy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 127 500 zł. Na wkład własny w projekt składają się środki wygospodarowane przez Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Dziekana Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.