Data publikacji w serwisie:

Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami i uczestnictwa w ciekawym przedsięwzięciu badawczym i popularyzującym wiedzę o Poznaniu. Naukowcy z Wydziału Socjologii UAM planują publikacje i wystawy, ale by te cele zrealizować - niezbędne są relacje przesyłane przez mieszkańców.

Konkursy z cyklu „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?” są unikalnym przedsięwzięciem organizowanym od prawie stu lat. Zbierając wypowiedzi o sposobie, w jaki doświadczają różni mieszkańcy, konkursy wspierają debatę na tematy ważne dla życia w Poznaniu.

Po raz pierwszy, przy okazji PeWuKi, konkurs zorganizował w 1928 r. legendarny Florian Znaniecki, dyrektor Polskiego Instytut Socjologicznego, jeden z twórców metody biograficznej w socjologii. W 1964 r. pod egidą Katedry Socjologii UAM badanie powtórzył Janusz Ziółkowski, socjolog miasta i procesów urbanizacji. Trzeci konkurs ogłosili w 1994 r. Ryszard Cichocki i Krzysztof Podemski w imieniu Instytutu Socjologii UAM.

Czwarta edycja konkursu skierowana jest do osób mieszkających w Poznaniu lub związanych z nim (np. mieszkańcy aglomeracji), w różnym wieku, o różnych poglądach, profesjach i losach życiowych. Wypowiedzi zbierane są do 30 czerwca 2021 r. Można przesłać wypowiedź pisemną lub nagranie. Osoby, które chciałyby wziąć udział, a stan zdrowia lub umiejętności nie pozwalają im na dłuższe pisanie lub realizację nagrania – otrzymają dodatkową pomoc.

Przewidziano nagrody dla laureatów, a także losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników. Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 17 000 zł. Wybrane i uprzednio zanonimizowane wypowiedzi zostaną, za zgodą autorek i autorów, opublikowane. Wszystkie posłużą do socjologicznych badań nad Poznaniem.

Konkurs w 2021 r. organizuje Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego.

Więcej informacji: w załączonej odezwie konkursowej i na stronie www.czympoznan.pl