Data publikacji w serwisie:

Ćwiczenia terenowe studentów Gospodarki przestrzennej – „Wokół osiedla” – aglomeracja poznańska i Wrocław

W dniach 12-19.06.2022 grupa 16 studentów gospodarki przestrzennej – studiów inżynierskich na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej odbyła na terenie aglomeracji poznańskiej  i Wrocławia przewidziane programem studiów ćwiczenia terenowe „Zagospodarowanie przestrzenne miast i gmin”. Tematem przewodnim tegorocznych ćwiczeń było osiedle.

Program ćwiczeń obejmował:

- spotkanie z aktywistą miejskim ze Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury (SMAK) na Głównej, Panem Danielem Stachułą, gdzie zostały przedstawione cele i zakres funkcjonowania Stowarzyszenia, przeprowadzone rozmowy dotyczące problemów, wizerunku i założeń przyszłościowych osiedla Główna w Poznaniu. Później odbyto spacer po osiedlu, podczas którego poddano ocenie stan zagospodarowania przestrzeni pod kątem m.in. niespójności zabudowy, zwrócono także uwagę na nową inicjatywę tj. powstający ogród społeczny i tablicę, na której mieszkańcy zgłaszają swoje zapotrzebowania odnośnie tej przestrzeni. Spacer po Głównej obejmował  również pobyt na obszarze Stowarzyszenia Ogrodowego „KAJKA”, podczas której omawiano i oceniano jego położenie względem osiedla, charakter zabudowy występujący na terenie działek oraz relacje społeczne.

- spotkanie z architektem krajobrazu, edukatorem ogrodniczym i przyrodniczym, aktywistką miejską i  współautorką projektów publicznych terenów zieleni w Poznaniu Panią Magdaleną Garnczarczyk. Podczas spaceru edukacyjnego po Nadolniku omówiono zagospodarowanie osiedla „Na Smolnej”, jak również znaczenie trzeciego krajobrazu i czwartej przyrody w kształtowaniu zieleni miejskiej.

- zajęcia poświęcone dostępności i planowaniu uniwersalnemu, które m.in. obejmowały  odwidzenie Niewidzialnej Ulicy - miejsca, gdzie zapoznano studentów z wieloma aspektami życia codziennego osób niewidomych i niedowidzących, przybliżono problemy związane z ich funkcjonowaniem w przestrzeni miasta oraz przedstawiono rozwiązania, które należałoby wprowadzać do miast, aby ułatwiać takim osobom poruszanie się. Jako ostatnie w tym dniu odwiedzono Kino Muza, gdzie podczas oprowadzania po budynku pracownik kina  Pan Mateusz Bernaś omówił zaangażowanie tego kina studyjnego w projektowanie uniwersalne i propagowanie dostępności w kinach. Następnie odbyła się projekcja filmu pod tytułem „Sound of Metal”. Film ten zwraca uwagę na problemy osób niesłyszących

- wizytę i spacer dydaktyczny po wystawie mieszkaniowej WUWA1 (WuWa, niem. Wohnungs- und Werkraumausstellung = Wystawa mieszkania i miejsca pracy) we Wrocławiu – zorganizowanej w 1929 przez śląski związek Deutscher Werkbund w dzielnicy Dąbie w pobliżu parku Szczytnickiego oraz na terenach targowych przylegających do Hali Stulecia, gdzie w siedzibie Dolnośląskiej Izby Archtektów odbyło się wykład Pana Piotra Fokczyńskiego – wieloletniego Architekta Miasta Wrocłwia, a obecnie Prezesa Izby Architektów Rzeczypospolitej. Podczas spotkania przestawił on historię i kulisy  powstawania modelowego osiedla Nowe Żerniki (WUWA2) tj. wskazał na przeszkody, jakie napotykano podczas planowania osiedla, jak również omówił  problemy, które pojawiły się na etapie jego realizacji. Ponadto zaprezentował on całe przedsięwzięcie od strony finansowej. Następnie, po zwiedzeniu osiedla WUWA1 przemieszczono się na teren Nowych Żerników, gdzie studenci zapoznali się z omówionymi wcześniej rozwiązaniami.

-  spacery dydaktyczne po osiedlach Śródka i Łazarz, podczas których szczególną uwagę poświęcono procesowi rewitalizacji. Po Łazarzu oprowadził grupę Pan Zbigniew Zachariasik przewodnik po Poznaniu zrzeszony w  Kole Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego przy Oddział Poznańskim. Zwrócił on uwagę na specyfikę zagospodarowania obszaru i wstępującej tam zabudowy. Studenci zobaczyli również najbardziej reprezentacyjne klatki schodowe Łazarza i zwiedzili wnętrza kilku tamtejszych kamienic.

- inwentaryzację i ocenę zagospodarowania osiedla Stefana Batorego w Poznaniu oraz Osiedle Księżnej Dąbrówki w Dopiewie.

- wizyty spotkania w ogrodach społecznych tj. Grunwaldzkim Ogrodzie Społecznym, Ogrodzie Szeląg i działkowych tj. ROD Imienia J. Chociszewskiego i  ROD Imienia Wł. Reymonta, na Poznańskiej Farmie Miejskiej oraz przestrzeni LABA.LAND.

- pobyt w przedwojennym eksperymentalnym osiedlu dla osób bezrobotnych i bezdomnych na poznańskich Naramowicach. Podczas wizyty w osiedlu grupa spotkała się m.in. z animatorką kultury i działaczką miejską Joanną Pańczak (Mikro Dom Kultury, Generator Malta, Akademia Miasta), która przybliżyła historię i współczesność tego miejsca. Studenci uczestniczyli również w warsztatach poświęconych sensorycznemu postrzeganiu przestrzeni prowadzanych przez architekta krajobrazu Panią Magdalenę Garnczarczyk.

- zwiedzanie prezentowanej w Centrum Kultury Zamek wystawy pt. „Antoni Gaudí”. Podczas oprowadzania po ekspozycji  Pani przewodnik przybliżyła studentom sylwetkę i dokonania słynnego architekta odnosząc się przy tym do  dynamicznie zmieniającego się i powiększającego się organizmu miejskiego Barcelony przełomu wieków XIX i XX.

Prof. UAM dr hab.  Barbara Maćkiewicz – kierownik ćwiczeń