Data publikacji w serwisie:

Ćwiczenia terenowe regionalne – MAZURY 2022

W dniach 13-19 czerwca 2022 roku odbyły się ćwiczenia terenowe regionalne dla studentów kierunków: geografia, geografia specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna, zarządzanie środowiskiem.

Celem zajęć było zapoznanie studentów z budową geologiczną, geomorfologią, rzeźbą terenu oraz uwarunkowaniami środowiskowymi i społeczno-ekonomicznymi rozwoju Polski Północno-Wschodniej. Zajęcia były prowadzone wspólnie przez pracowników Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w osobach prof. Andrzej Macias (kierownik), prof. Małgorzata Mazurek, prof. Sylwia Bródka oraz pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w osobach prof. Waldemar Ratajczak oraz prof. Paweł Churski. Realizacja programu zajęć odbywała się na obszarze dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

HARMONOGRAM ĆWICZEŃ TERENOWYCH MAZURY 2022:

  • 13.06.2022 (poniedziałek) - Poznań – Toruń – Olsztyn – Giżycko – Węgorzewo,
  • 14.06.2021 (wtorek) –  Węgorzewo - Gierłoż - Święta Lipka - Reszel – Kętrzyn – Sztynort - Węgorzewo,
  • 15.06.2022 (środa) –Węgorzewo – Smolniki – Cisowa Góra - Zamkowa Góra – Rutka – Bachanowo – Jez. Hańcza – Suwałki – Olecko - Węgorzewo,
  • 16.06.2022 (czwartek)  –Węgorzewo - Kętrzyn – Sorkwity – Krutyń – Węgorzewo,
  • 17.06.2021 (piątek) – Węgorzewo - Suwałki – Wigry – Krasnogruda - Sejny - Puńsk – Wiżajny – Stańczyki - Gołdap - Węgorzewo,
  • 18.06.2021 (sobota) – Węgorzewo – Mikołajki – Śniardwy (rejs statkiem) – Mikołajki - leśniczówka Pranie - Giżycko – Węgorzewo,
  • 19.06.2022 (niedziela) - Węgorzewo - Olsztyn – Toruń – Poznań.

Mamy nadzieję, że informacje przekazane podczas zajęć zorganizowanych przy współpracy naszych dwóch wydziałów oraz możliwość bezpośredniej obserwacji terenowej zróżnicowanych zjawisk i procesów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych w terenie pozwolą naszym studentom poszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz przyczynią się do lepszej znajomości geografii Polski oraz uwarunkowań rozwojowych naszego kraju.