Data publikacji w serwisie:

Connecting Nature Enterprise Summit, 29-30 czerwca 2021 r. Poznań (online)

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w międzynarodowym wydarzeniu Connecting Nature Enterprise Summit Poznań 2021, które odbędzie się w formule online w dniach 29-30 czerwca br.

Szczyt poświęcony jest praktycznym aspektom rozwijania specyficznej gałęzi przedsiębiorczości, która czerpie inspirację z przyrody (ang. nature-based enterprise). Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym obszarze rozwijają usługi w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. nature-based solutions, NBSs). Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z szerokim wachlarzem tego typu rozwiązań wpisujących się w nurt gospodarki opartej na przyrodzie (ang. nature-based economy). Prezentowane będą przykładowe projekty z całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania.

Szczyt w Poznaniu kontynuuje tematykę podjętą podczas marcowego spotkania w Glasgow (Connecting Nature Innovation Summit) i stanowi swoiste forum wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu kształtowania wielofunkcyjnej przestrzeni w mieście z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

W ramach Szczytu odbędą się liczne dyskusje panelowe, sesje referatowe oraz warsztaty poświęcone wyzwaniom rozwoju gospodarki opartej na przyrodzie, w tym zielonemu budownictwu, zarządzaniu zasobami wodnymi, zrównoważonemu rolnictwu i leśnictwu, zdrowiu i dobrej jakości życia, planowaniu przestrzennemu w miastach, renaturyzacji. Udział w wydarzeniu w roli słuchacza jest bezpłatny.

Rejestracja – link

Program – link