Data publikacji w serwisie:

65-lat Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

W dniu 19 września 2003 r. odbyło się Jubileuszowe Plenarne Posiedzenie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN z okazji 65- rocznicy funkcjonowania tego ważnego dla polityki rozwoju państwa gremium.

Podczas posiedzenia przedstawiciele naszego Wydziału, będący członkami Zespołów Zadaniowych KPZK PAN, przedstawili swoje wystąpienia, które ilustrowały aktywność merytoryczną Komitetu.

Prof. UAM dr hab. Łukasz Mikuła, członek Zespołu ds. obszarów miejskich i metropolitalnych przedstawił referat pt. "Kształtowanie przestrzeni miast i obszarów metropolitalnych w kontekście zmian systemu planowania".

Dr Bartłomiej Kołsut, członek Zespołu ds. ds. przestrzennego wymiaru europejskich i krajowych polityk publicznych zaprezentował referat pt. "Powiązania funkcjonalne w kontekście terytorializacji polityki rozwoju".

Warto zaznaczyć, że pracownicy Wydziału, w bieżącej kadencji,  biorą aktywny udział w prazach wszystkich Zespołów Zadaniowych KPZK PAN, współtworząc merytoryczną działalność Komitetu. Program konferencji znajduje się pod linkiem: https://kpzk.pan.pl/images/END_Zaproszenie_i_program_19_wrzesnia.pdf