Data publikacji w serwisie:

Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego w zintegrowanym planowaniu rozwoju

W Serii Zintegrowane Planowanie Rozwoju ukazała się monografia pt. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego w zintegrowanym planowaniu rozwoju”, której autorkami są: Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska, Anna Gałecka-Drozda, Ewa de Mezer, Agnieszka Wilkaniec.

Monografia powstała jako wyraz troski o krajobraz – nie tylko ten wyjątkowy, wyróżniający się walorami przyrodniczymi i kulturowymi, najczęściej już podlegający rozmaitym formom ochrony, ale także o krajobraz „codzienny”, oglądany każdego dnia i często niedoceniany. Autorki monografii reprezentują trzy różne poznańskie uczelnie, Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK). Tym samym doświadczenia naukowe i praktyczne autorek wywodzą się z różnych dyscyplin i specjalności a niniejsze opracowanie jest próbą połączenia tych doświadczeń, co umożliwia szersze – interdyscyplinarne – spojrzenie na problematykę kształtowania i ochrony krajobrazu. Przełożyło się to na treści zawarte w monografii, które mogą stanowić głos w dyskusji nad zintegrowanym podejściem do tematyki krajobrazowej w planowaniu rozwoju, a tym samym dać wsparcie dla procesów decyzyjnych w praktyce zarządzania przestrzenią. W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego w zintegrowanym planowaniu rozwoju, ukazując złożoność problemu i dynamikę przemian w oparciu o przykłady z regionu Wielkopolskiego. Jest to obszar najlepiej rozpoznany przez autorki, poddany przez nie wielu badaniom, udokumentowanym w licznych publikacjach naukowych i popularno-naukowych. Publikacja może być wykorzystywana w dydaktyce, zwłaszcza na kierunkach studiów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni oraz kształtowaniem krajobrazu (np. gospodarka przestrzenna, zintegrowane planowanie rozwoju, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja). Jest także przydatna dla osób mających bezpośredni wpływ na krajobraz, dla lokalnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za stan przestrzeni. Z opracowania mogą ponadto korzystać wszyscy, którzy są zainteresowani jakością krajobrazu i podejmują działania na rzecz jego ochrony, a więc pojedyncze osoby, społeczności lokalne i organizacje społeczne. Zapraszamy do lektury.

Publikację można pobrać TUTAJ.

Wydanie publikacji jest sfinansowane z Funduszy Europejskich: Zintegrowane Planowanie Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-N055/16-00

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
ochrona-i-ksztaltowanie-krajobrazu-kulturowego-w-zintegrowanym-planowaniu-rozwoju.pdf 3.10.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF ochrona-i-ksztaltowanie-krajobrazu-kulturowego-w-zintegrowanym-planowaniu-rozwoju.pdf(48.4 MB)