Weronika Andrzejewska

Pracownik techniczny, ZGE

Zakład Geografii Ekonomicznej