Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 75/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022


Semestr zimowy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wszystkie zajęcia realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się stacjonarnie z wyjątkiem wykładów, na które uczęszcza więcej niż 30 osób.

Zarządzenie nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 291/2020/2021 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wytycznych sanitarnych obowiązujących przy organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Wytyczne funkcjonowania wydziału w semestrze zimowym

Instrukcje dla Studentów i Nauczycieli

Dyżury nauczycieli akademickich odbywają się stacjonarnie. W czasie dyżuru nauczyciela akademickiego, doktoranta lub innej osoby prowadzącej zajęcia w pomieszczeniu powinna przebywać tylko osoba dyżurująca oraz jeden interesariusz. W związku z tym spotkania i konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym umówieniu. W przypadku, gdy w terminie spotkania w pokoju odbywa dyżur inny nauczyciel akademicki, możliwe jest wykorzystanie sal seminaryjnych (153, 103) i innych sal dydaktycznych.